Yua Shinkawa Body measurements and Height Weight

Yua Shinkawa is a Actress, model (famous person). She is born in 28/12/1993. Yua Shinkawa age is 29 Years in 2022, 30 Years in 2023, 31 Years in 2024 and 32 Years old in 2025.

Body Sizes Questions & Answers:

Yua Shinkawa Hair type / color

Yua Shinkawa hair is Brown color.

Yua Shinkawa Height

Yua Shinkawa is 5.45 Foot in height.

Yua Shinkawa Breast / Bust size

Yua Shinkawa’s Tits/Breast size is 31 in / 81 cm.

Yua Shinkawa

Yua Shinkawa Hips Size

Yua Shinkawa hips is 33 in / 84 cm.

Yua Shinkawa Weight

Yua Shinkawa is 65 kg.

Yua Shinkawa Waist Size

Yua Shinkawa Waist is 58 cm.

Yua Shinkawa Eye Color

Yua Shinkawa eye is Brown color.


Appearance Related Questions and Answers:

Yua Shinkawa Shoe size

Yua Shinkawa Shoe size is: Updating Soon.

Yua Shinkawa Bra Size

Are you looking for bra size measurements of Yua Shinkawa? Yua Shinkawa bra size is 36B (US) / 80B (EU).

Yua Shinkawa Dress Size

Yua Shinkawa Dress Size is: Updating Soon SOON.

Do you want to know Yua Shinkawa Bra Cup size?

Yua Shinkawa Bra cup size is: B (US).


Present time net worth of Yua Shinkawa

Current time net worth of Yua Shinkawa is $15 Million (approximately).

FAQs:

What size are Yua Shinkawa breast/tits?

Yua Shinkawa tits/bust size? Yua Shinkawa breast size is 31 in / 81 cm.

Yua Shinkawa Bra size measurements

Yua Shinkawa Bra size / measurements is 36B (US) / 80B (EU).

I hope you loved the Yua Shinkawa Body measurements and Height Weight blog article.

Share your love